นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย นัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย นัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Nattavut Kanponoy
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญญภา วงศ์ปัสสา รองผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 สุกัญญา งามชมภู ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 วรพจน์ งามชมภู อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 ศิวดล กัญญาคำ อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 ปิยศักดิ์ ถีอาสนา อาจารย์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 ฐิตาภรณ์ การรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2563-04-28 04:34:28

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2563-05-29 16:43:49