นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วิภาวรรณ เสียงดัง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วิภาวรรณ เสียงดัง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wipawan Siangdung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชไร่
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Algal Biotechnology
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 Olivier Jean-Mari Raspe มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 Kandawatte Wedaralalage Thilini Chethana มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 Ruvishika Jayawardena มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 นริษฎา ทองกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ภารดี ธรรมาภิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 กฤตชญา อิสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วสันต์ มะโนเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 คณนา อาจสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 สุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/04/2537 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี Agriculture Agronomy Kasetsart University
2535 ปริญญาโท School of Energy and Material Biotechnolgy King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi
2548 ปริญญาเอก - Plant Physiology University of Kentucky

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-05-29 13:49:08

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-30 13:23:10