นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย นรชาติ วงศ์วันดี

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิภาวรรณ เสียงดัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-14 09:58:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -