นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย บัญชา สอนชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย บัญชา สอนชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Bancha Conchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสร้างสรรค์ท่ารำมังคละ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การสร้างสรรค์ประพันธ์เพลงจีนราชสาส์น เถา 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ขวัญฤทัย ครองยุติ รองคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ปทุมพร แก้วคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ชยันต์ วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อารตี อยุทธคร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 Tawei Chu อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สิญา อุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Shirley Lorraine Worland อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2563-08-13 01:55:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -