นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ศศิชา สุขกาย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ศศิชา สุขกาย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sasicha Sukka
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คณิศร สินธุบุญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 ทศพล เถาว์ทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัจยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ศรัทธาชาติ ศรีสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เอมิกา โชควรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 จตุรงค์ ประเสริฐสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ดาราลัย ไซมะเริง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 รังสิทธิ์ ตันสุขี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 นิพัทธา หรรนภา อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ณัฐวัฒน์ จิตศีล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/08/2542 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2561 ปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-08-19 10:25:01

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-07 16:13:03