นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุรีรัตน์ สืบสันต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุรีรัตน์ สืบสันต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Sureerat Suebsun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 กาญจนา ปินตาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 พัทธนิษย์ คำธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 พัชรินทร์ วินยางค์กูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 มณีรัตน์ สวนม่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 จิราภรณ์ เศษจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 วารุณี พันธ์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ธนพนธ์ คำเที่ยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-14 15:28:05

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-16 15:48:49