นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง พรทิพย์ เกิดถาวร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง พรทิพย์ เกิดถาวร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Prontip Kerdtaworn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชยันต์ วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อารตี อยุทธคร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 Tawei Chu อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สิญา อุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 Shirley Lorraine Worland อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อริยา เศวตามร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เอกภพ รักษ์มณี 2563-09-16 03:54:49

แก้ไขล่าสุดโดย : เอกภพ รักษ์มณี 2563-09-18 10:47:45