นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ มณีรัตน์ สวนม่วง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ มณีรัตน์ สวนม่วง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Maneerat Suanmuang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 เพชรัชน์ อ้นโต ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ทิพพารัตน์ แสนคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ศิริญาพร ขันทะสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 กาญจนา ปินตาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 พัทธนิษย์ คำธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 พัชรินทร์ วินยางค์กูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/11/2562 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2562 ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-24 11:32:24

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-07 11:14:52