นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. เศรษฐา ตั้งค้าวานิช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Settha Tangkawanit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 สุริยา อดิเรก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 เทิดพันธุ์ ชูกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 อนุสรณ์ สินสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 อาคิรา สนธิธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 อำนาจ ประจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ชัชชัย เขื่อนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ครรชิต เงินคำคง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
9 ธีรพจน์ แนบเนียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-10-16 11:11:43

แก้ไขล่าสุดโดย : -