นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว นิลุบล ปิงเมืองเหล็ก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว นิลุบล ปิงเมืองเหล็ก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nilubon Pingmueanglek
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วีนารัตน์ แสวงกิจ รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 กฤษณะ สมควร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กฤตกรณ์ ศรีวันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ภานุพันธ์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 คมกฤช จิระบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 กมล บุญล้อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ณัฐกร วงศ์ใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วิทยา สุนสะดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-11-13 14:35:25

แก้ไขล่าสุดโดย : -