นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ภญ.ดร. ชามิภา ภาณุดุลกิตติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ภญ.ดร. ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Ms. CHAMIPA PHANUDULKITTI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปฏิวิชช์ สาระพิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ฤทัยรัตน์ โพธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ทินพันธุ์ เนตรแพ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ชำมะเลียง เชาว์ธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 รัตนะ ยศเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ปริญญารัตน์ จินโต อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ศิริวัฒณา ลาภหลาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ชินานาฏ วิทยาประภากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/02/2555 18/11/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2563-11-18 14:49:46

แก้ไขล่าสุดโดย : -