นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย. สุวัฒน์ คำลือ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย. สุวัฒน์ คำลือ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Suwat Khamlue
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักงานคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัพะเยา
  • โทรศัพท์ : 82975
  • อีเมล : suwat.kh@up.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จารุวรรณ คนมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กรรณิการ์ ณ ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 คคนางค์ ปิยะรังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ปภาอร เขียวสีมา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2564-01-25 11:56:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -