นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เทพธิทัต เขียวคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เทพธิทัต เขียวคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Theptithut Kheawkham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรวิชญ์ จันทร์ฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ศรัญญา ทองสุข อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 สุรัสวดี นางแล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ธิดาธิป หารชุมพล อาจารย์ ไม่ระบุ
5 วิโรจน์ มงคลเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
6 ดนชนก เบื่อน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศุภนารี พิรส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 จิระภา จันทร์บัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 จันจิรา วิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 เสาวณิต รัตนรวมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : supakorn 5072 2564-01-26 03:59:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -