นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิวพร ปิ่นแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิวพร ปิ่นแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Siwaporn Pinkaew
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • อีเมล : psiwapor@bunga.pn.psu.ac.thsi
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ชื่อโครงงาน: ความสัมพันธ์ของภาวะเตี้ย ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วน กับการบริโภคนม เครื่องดื่มรสหวาน และอาหารว่างของเด็กอายุ7-12ปี ในโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ผลของข้าวเสริมวิตามินเอต่อจุลินทรีย์ลำไส้ของหญิงให้นมบุตรและทารก 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การประเมินประสิทธิผลของข้าวเสริมวิตามินเอในหญิงไทยให้นมบุตร 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ความคงตัวของไอโอดีนและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาเสริมไอโอดีน เหล็ก และสังกะสี ในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Nutritional, Glycemic Values and Cooking Quality of Some Commercially Available Brown Rice in East Coast of Malaysia and Southern Thailand 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2548 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท - อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-08 16:06:14

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:31:19