นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กัณณพงศ์ ศิริเขตต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Kannapongse Sirikate
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทีปกร อดุลย์เกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 กวี ครองแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3 ดนัยา ศุภกาญจนกันติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประดิษฐ์ นารีรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 สุณี บุญพิทักษ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 ธิติพัทธ์ บุญปก อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ประพล จิตคติ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 ปรรณกร แก้วรากมุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-04-08 10:56:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -