นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Patomatat Bannalert
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ก่อพงศ์ เกตุแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 มะรุสดี ยูโซ๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ยุทธนา เกื้อกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 สุจิตรา ประวงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 HONGRUI ZHU อาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 SOU YAMASHITA อาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 อาหะมะ คาเด อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ธวัชชัย ศรีเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 YOUNGSU KIM อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-04-08 10:56:52

แก้ไขล่าสุดโดย : -