นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ สายฝน จำปาทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ สายฝน จำปาทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer. Saifon Jampatong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ผู้ช่วยสอน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/08/2547 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2556-01-11 11:06:22

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:09:48