นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ยู เหลียงเติ้ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ยู เหลียงเติ้ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Yu Liangdeng
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : Department of Physics & Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
  • โทรศัพท์ : 66-53-943379
  • อีเมล : yuld@fnrf.science.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Low-energy N-ion beam biotechnology application in the induction of Thai jasmine rice mutant with improved seed storability 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Low-Energy Ion-Species-Dependent Induction of DNA Double-Strand Breaks: Ion Energy and Fluence Thresholds 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Effect of N 2 /O 2 composition on inactivation efficiency of Escherichia coli by discharge plasma at the gas-solution interface 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Crystalline phases and optical properties of titanium dioxide films deposited on glass substrates by microwave method 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Monte carlo and molecular dynamics simulations of surface modification of DNA interacted with ultra-low-energy carbon atoms 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Ultraviolet-ray treatment of polysulfone membranes on the O2/N2 and CO2/CH4 separation performance 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Nano-ranged low-energy ion-beam-induced DNA transfer in biological cells 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Low-energy ion beam bombardment of human cancer cells in vacuum to induce DNA transfection 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Investigation of effect from low-energy plasma immersion ion bombardment of extracellular DNA and gene fragment on mutation induction 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Ion-beam synthesis and photoluminescence of SiC nanocrystals assisted by MeV-heavy-ion-beam annealing 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Low-energy ion beam bombardment effect on the plant-cell-envelope mimetic membrane for DNA transfer 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Neutralized ion beam modification of cellulose membranes for study of ion charge effect on ion-beam-induced DNA transfer 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 PIII-induced enhancement and inhibition of human cell attachment on chitosan membranes 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Plasma immersion ion implantation and deposition of DLC coating for modification of orthodontic magnets 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Surface and protein analyses of normal human cell attachment on PIII-modified chitosan membranes 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 A comparative study on low-energy ion beam and neutralized beam modifications of naked DNA and biological effect on mutation 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Development and application of cathodic vacuum arc plasma for nanostructured and nanocomposite film deposition 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Expression of OsSPY and 14-3-3 genes involved in plant height variations of ion-beam-induced KDML 105 rice mutants 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Formation of thin DLC films on SiO2/Si substrate using FCVAD technique 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Improved antioxidant activity of BKOS Thai jasmine rice 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Induction of antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation level in ion-beam-bombarded rice seeds 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Ion beam modification of biological materials in nanoscale 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Ion beam modification of chitosan and cellulose membranes for simulation of ion bombardment of plant cell envelope 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 High-energy heavy ion beam annealing effect on ion beam synthesis of silicon carbide 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Gemological modification of local natural gemstones by ion beams 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Accelerators and related R & D activities in Thailand 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 A basic investigation on low-energy ion irradiation effect on lives - Low-energy ion irradiation of naked DNA 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Cloning of antifungal gene from Bacillus licheniformis by application of low energy ion beam bombardment 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Combined quantum-mechanics/molecular-mechanics dynamics simulation of A-DNA double strands irradiated by ultra-low-energy carbon ions 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Recent development in surface modification of industrial materials by ion beams and plasma at Chiang Mai University 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Low-energy ion beam modification of horticultural plants for induction of mutation 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 Modification of a pulsed 14-MeV fast neutron generator to a medium-energy ion accelerator for TOF-RBS application 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Vacuum effect on DNA lesion and genetic mutation of cells 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Very low-energy and low-fluence ion beam bombardment of naked plasmid DNA 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 The low-energy ion range in DNA 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 MeV-ion beam analysis of the interface between filtered cathodic arc-deposited a-carbon and single crystalline silicon 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Low-energy ion beam biotechnology at Chiang Mai University 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Ion beam emittance measurement based on transformation matrix theory 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Ion beam intensity distribution in ion-bombarded areas of biological targets 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 High-energy heavy ion beam annealed ion-implantation-synthesized SiC nanocrystallites and photoluminescence 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Molecular simulations of ultra-low-energy nitrogen ion bombardment of A-DNA in vacuum 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Plasma immersion low-energy-ion bombardment of naked DNA 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 Argon and nitrogen beams influencing membrane permeate fluxes and microbial growth 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 Ion beam nanobiology 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 In-Situ atomic force microscopic observation of ion beam bombarded plant cell envelopes 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 Chitosan membrane filtering characteristics modification by N-ion beams 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 Activation energy of the growth of ion-beam-synthesized nano-crystalline 3C-SiC 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 A specialized bioengineering ion beam line 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 Corrigendum to: "Theoretical analysis on ratiometric fluorescent indicators caused biased estimates of intracellular free calcium concentrations" [J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 78 (2005) 179-187] (DOI:10.1016/j.jphotobiol.2004.11.003) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 Crystalline quality of 3C-SiC formed by high-fluence C+-implanted Si 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 Effects of low-energy ion beam bombardment on biological cell envelopes 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 Effects of low-fluence swift iodine ion bombardment on the crystallization of ion-beam-synthesized silicon carbide 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 Mutation of Bacillus licheniformis using low-energy ion beam bombardment 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 Low-energy ion beam-induced mutation in Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 Preparation and characterization of high-purity PZT powders and ceramics made by modified spray-drying techniques 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 RBS and ERDA determinations of depth distributions of high-dose carbon ions implanted in silicon for silicon-carbide synthesis study 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 Elaborate calibration procedure for cell irradiation at the CAS-LIBB single-particle microbeam 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 Characterization of the crystalline quality of ?-SiC formed by ion beam synthesis 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 Ion bombardment induced formation of micro-craters in plant cell envelopes 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 Development of in-situ atomic force microscopy for study of ion beam interaction with biological cell surface 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 Optical property modification of ruby and sapphire by N-ion implantation 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
62 Metal ion bombardment of onion skin cell wall 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 Theoretical analysis on ratiometric fluorescent indicators caused biased estimates of intracellular free calcium concentrations 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 Ion penetration depth in the plant cell wall 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 on beam induced macromolecule transfer in biological cells 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 Heavy ion induced DNA transfer in biological cells 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 Homogeneous precipitation synthesis and characterization of BaTi5O11 powders 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 Biological ion implantation facility 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
69 Characteristics of heavy ion beam-bombarded bacteria E. coli and induced direct DNA transfer 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
70 Some investigations of ion bombardment effects on plant cell wall surfaces 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
71 Production and characterization of beaded nanofibers from current heating of charcoal 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
72 Ion-beam-induced deoxyribose nucleic acid transfer 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
73 A study of low-energy ion beam effects on outer plant cell structure for exogenous macromolecule transferring 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 Development of metal vapor vacuum arc ion source in Thailand 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 Friction modification of WC-Co by ion implantation 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 Tribological effects of oxygen ion implantation into stainless steel 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
77 Modification of tribology and high-temperature behavior of Ti-47Al intermetallic alloy nitrided by N ion implantation 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
78 N-ion implantation assisted by preparative and closing implantation for surface modification of tool steel 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 Hardness, tribological behaviour and corrosion performance at the very near surface of nitrogen ion-implanted X5CrNi18.10 steel 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
80 Surface modification of tool steels by combined Cr-and N-ion implantation 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
81 Ion implantation modification of special steels in Thailand 2540 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ปินะเต อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 คมกริช โชคพระสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 สุทธิษา ก้อนเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิข์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 สิริยาภรณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ อาจารย์ประจำประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 วสันต์ ไมอักรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชัยภัทร พลายบัว อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาเอก Science Applied Solid State Physics University of Copenhagen

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-06 16:27:47

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:20:16