นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ก้องภู นิมานันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ก้องภู นิมานันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Khongphu Nimanandh
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-942105
  • Email : khongphu.n@cmu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -