นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Natthida Rakkapao
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • Email : dearnattida@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -