นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Tanate Chaichana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • Email : tanate@tsu.ac.th