นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. กรรณิกา ทองอุบล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. กรรณิกา ทองอุบล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Aj. Kannika Thongubon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-945036
  • Email : nssgioo9@chiangmai.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -