นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย ดร. ศรันยู เรือนจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย ดร. ศรันยู เรือนจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Saranyu R
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -