นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof.Dr. Phisit Seesuriyachan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่