นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุธาสินี ญาณภักดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Suthasinee Yarnpakdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948282
  • Email : suthasinee.y@cmu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -