นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ธรรมวิทย์ ราญรอน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ธรรมวิทย์ ราญรอน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Thammawit Ranron
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -