นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ประเสริฐ คำอ้าย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ประเสริฐ คำอ้าย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Prasert kham-ai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3119
  • Email : prasert.kh@up.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -