นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Poramate Sittisun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • Email : poramate989@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -