นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ปรารถนา ขะมานาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง ปรารถนา ขะมานาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prattana Khamanam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -