นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ธารีรัตน์ สุนิพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ธารีรัตน์ สุนิพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Thareerat Suniphan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Mr.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -