นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุพัตรา พรมดำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุพัตรา พรมดำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Supattra Promdam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Miss
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -