นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Sirilak Chumkiew
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -