นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ณัฐวุฒิ พลอาสา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ณัฐวุฒิ พลอาสา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Nattawut Ponarsa
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -