นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สืบกุล กาญจนสุกร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย สืบกุล กาญจนสุกร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Suebkul Kanjanasuk
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -