นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sujinda Sriwattana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -