นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชีวิน อรรถสาสน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชีวิน อรรถสาสน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Shewin Attasat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 024707534
  • Email : shewin.att@kmutt.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -