นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วนิดา แก้วมุณี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วนิดา แก้วมุณี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Wanida kaewmunee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -