นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พจนารถ แก่นจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พจนารถ แก่นจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. POCHANART KANJAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -