นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -