นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Kampanart Huanbutta
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -