นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Yutthapoom Meepadit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -