นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr Watcharapong Chaemsawang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -