นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Sujitra Luangnarumitchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -