นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. SUBUNTITH NIMRAT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -