นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr Purawich Phithayaphinyan
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -