นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Thidaporn Chuosavasdi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์ : 0864036399
  • Email : thidaporn@eng.buu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -