นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assist. Prof. Dr. JARAY JARATJAROONPHONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -