นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. อรรถพล เชยศุภเกตุ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. อรรถพล เชยศุภเกตุ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. ATTAPOL CHOEYSUPPAKET
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -