นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุพัตรา ตะเหลบ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุพัตรา ตะเหลบ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Missis Supattra Taleb
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0626154914
  • Email : taleb@go.buu.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/maria.talebyangsauy
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -