นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จารุนันท์ ประทุมยศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จารุนันท์ ประทุมยศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Jarunan Pratoomyot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0805612234
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -